Άγιο Χρίσμα

Άγιο Χρίσμα

Άγιο Χρίσμα

Μυστήριο κατά το οποίο ο βαπτισμένος πιστός χρίεται από τον Αρχιεπίσκοπο σταυροειδώς με άγιο Μύρο στο κεφάλι · χριόντάς τον δε λέει: «Λάβε τη Σφραγίδα της Δωρεάς του Αγίου Πνεύματος». Ο πιστός απαντάει «Αμήν». Τότε ο Αρχιεπίσκοπος του λέει: «Η Ειρήνη να είναι μαζί σου» , και τότε ο χριόμενος απαντάει στον Αρχιεπίσκοπο: «και με το Πνεύμα Σου»