Μυστήριο

Άγιο Χρίσμα

Μυστήριο κατά το οποίο ο βαπτισμένος πιστός χρίεται από τον Αρχιεπίσκοπο σταυροειδώς με άγιο Μύρο στο κεφάλι · χριόντάς τον δε λέει: «Λάβε τη Σφραγίδα της Δωρεάς του Αγίου Πνεύματος». Ο πιστός απαντάει «Αμήν». Τότε ο Αρχιεπίσκοπος του λέει: «Η Ειρήνη να είναι μαζί σου» , και τότε ο χριόμενος απαντάει στον Αρχιεπίσκοπο: «και με το Πνεύμα Σου»

Μυστήριο

Πρώτη Κοινωνία

Η ημέρα αυτή αποτελεί πραγματικά μια όμορφη και ζεστή γιορτή όχι μόνο για τις οικογένειες των παιδιών αλλά και για ολόκληρη την μεγάλη ενοριακή οικογένεια που καμαρώνει τα μικρά της βλαστάρια.

Τα παιδιά προσέρχονται στο Ναό ντυμένα στα λευκά κρατώντας στα χέρια τους από ένα λευκό τριαντάφυλλο και με το Σταυρό κρεμασμένο στο στήθος τους εικόνα που αντικατοπτρίζει την καθαρή και αθώα ψυχή τους η οποία ανθίζει σιγά σιγά όπως το λουλούδι που μεγαλώνει και στρέφει τα πέταλά του προς το μοναδικό Φως που είναι ο Χριστός.

Κορυφαία στιγμή της τελετής είναι βέβαια η ώρα όπου τα παιδιά πλαισιωμένα από τους γονείς και τα αδέλφια τους κοινωνούν για πρώτη φορά το Σώμα και το Αίμα του Ιησού Χριστού, ενώ στη συνέχεια απευθύνουν δεήσεις ευχαριστίας προς το Χριστό που καταδέχτηκε να τα επισκεφτεί υπό τη μορφή του Άρτου και του Οίνου και του υποσχέθηκαν να τον αγαπούν, να τρέφονται με Αυτόν και να προσπαθούν να λένε ΝΑΙ σε κάθε κάλεσμά Του.